Nước giải khát yến.sào sanest có đường/ Không đường
# Yến - sào # Sanest, Khánh Hòa , Việt Nam
Thành phần : Nguyên liệu ( Nước yến , Yến Sào 7,5 % Fucoidan ) , các phụ thực sản phẩm ( chất tạo ngọt Isomalt (953 ) Chất tạo ngọt Acesuifame K (950) , Chất ổn định Calcium Lactate (327). chất ổn định Sodium Benzoate (211) , màu thực phẩm Caranel IV (1500) , thương hiệu dùng cho thực phẩm (8492042 , 431298AR )
Hạn sử dụng : 08/2022