Công dụng của yến đông trùng hạ thảo

 

Đối tượng sử dụng Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo

 

Hướng dẫn sử dụng yến đ6ong trùng hạ thảo

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản sản phẩm