Nước yến sào đông trùng hạ thảo TVT hộp 6 lọ x 70ml
Quý khách có thể chọn . loại có đường . loại dành cho người kiêng đường

Xuất xứ: công ty TVT, việt nam