Thành Phần Trong Hộp Quà:

- 01 Rượu ROSELLE

- 01 Hộp Trà Thảo Mộc

-01 Hộp Chuối Sấy Dẻo

- 01 Hộp Hạt Điều

- 01 Hộp Khoai Sấy Dẻo