Gồm 2 thịt chua ống nứa thượng hạng và 1 thịt muối 250g, taọ thành 1 sét quà ”đặc biệt mới lạ hấp dẫn” giúp người nhận hài lòng ngay khi nhận quà.