Gồm 3 thịt chua hộp thượng hạng và 1 thịt muối 250g, 1 cá thính và 1 ống nứa thượng hạng, taọ thành 1 sét quà ”đặc biệt mới lạ hấp dẫn” giúp người nhận hài lòng ngay khi nhận quà.