Hộp Thịnh Vượng : 1 chai rượu nhập và 3 hộp quà ( Macca, Hạt Điều, Bí Ngô )