Hộp Phú Quý : 1 chai rượu nhập và 3 hộp quà ( Hạt Dẻ , Hạnh Nhân, Nho khô)