Thành Phần Trong Hộp Quà:

- 01 Hộp Da Cao Cấp Lớn

- 01 Rượu MAISSO ANTICO

- 01 Hộp Hạt Macca

-01 Hộp Hạt Dẻ

- 01 Hộp Hạt Điều