Thành Phần Trong Hộp Quà:

- 01 Hộp Da Cao Cấp Nhỏ

- 01 Rượu BARON DE CANDE 2016

- 01 Hộp Hạt Macca

-01 Hộp Hạt Dẻ

- 01 Hộp Hạt Điều