Hộp Cát Tường : 1 chai rượu nhập và 6 hộp quà ( Macca, Hạnh Nhân, Dẻ Cười, Bí Ngô, Nho Khô, Hạt Điều.)