Hộp An Khang : gồm 6 hộp quà nhỏ : Macca, Hạnh Nhân, Dẻ Cười, Bí Ngô, Nho Khô, Hạt Điều.