Thành phần của Bộ Quà Tết Hạt và Trái Cây Sấy - TẾT BÌNH AN : 

- Chanh dây sấy dẻo thượng hạng 100gr

- Xoài sấy dẻo đặc biệt 100gr

- Cam vàng navel sấy dẻo 100gr

- Hạnh nhân mỹ rang mộc tự nhiên 100gr

- Macca úc rang mộc tự nhiên 100gr

- Hạt sacha inchi phủ sô cô la 100gr